DZH/116/XII/2017/KNL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/116/XII/2017/KNL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI I ZE SPECJALIZACJĄ Z NEUROLOGII W UNIWERSYTECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WROCŁAWIU. DYŻURY MEDYCZNE W DNI ROBOCZE 16.25 GODZ., W SOBOTY I DNI WOLNE 24 GODZ. ZGODNIE Z POTRZEBAMI USK

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy